Маркетинг
15.06.2012
Какво е уеб сайтът за бизнеса и какво може да бъде

Какво е уеб сайт? Какви видове има? За какво служи уеб сайтът на бизнеса?

Според определението в най-използваната база с определения в света Wikipedia „уеб сайт е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частни локални мрежи. За разглеждането на уебсайтове са създадени специални програми, наречени уеб-браузъри. Съществуват различни видове уебсайтове, в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание.“ Това описание дава информация за технологичната страна на термина, но какво означава за „уеб сайт“ за потребителите и за бизнеса?

Уеб сайтът най-общо е мястото, където бизнеса среща своите партньори и клиенти. В съвременната му форма той вече не е само дигитална визитка на фирмата, която съдържа координати, описание на продуктите/услугите и представяне на историята на компанията. Уеб сайтът се създава според вида бизнес и поставените корпоративни цели, той трябва да отговаря на търсенето на потребителите и да служи едновременно за платформа за комуникация, реклама, продажби и отчетност и управление на бизнеса.
Според поставените цели корпоративните уеб сайтове могат да се разделят на следните типове:

 1. Имиджов корпоративен уеб сайт – той е фокусиран около изграждане и разширяване на познаваемостта на бранда и/или компанията. Водещите принципи при изграждане на уеб сайт от този тип са визията и атрактивността.
 2. Информационен корпоративен уеб сайт – той е фокусиран около ползваемостта и бързия достъп до търсената информация. Водещите принципи при изграждане са ясната и лесна навигация, както и плитката структура и добрия копирайтинг.
 3. Платформа за осъществяване на продажби онлайн (електронен магазин)– той е фокусиран върху предлаганите продукти/услуги, начините на плащане и доставка. Корпоративната идентичност се налага по-скоро графично и не се набляга на информация за фирмата. Водещите принципи тук са ползваемост, атрактивност, лесна и ясна навигация. Важно е платформата върху, която е изграден уеб сайта да поддържа всички необходими функционалности като изграждане на каталози, отчитане на наличности и продажби, осъществяване на заявки, извършване на плащания и други.
 4. Платформа за осъществяване на комуникация – този тип уеб сайт е фокусиран върху представяне на продуктите/услугите и осъществяване на поддръжка. Водещи са принципите на функционалност и осигуряване на ресурси за комуникация онлайн. Интегрирането на комуникатори изисква специфични характеристики на платформата, върху която се изгражда уеб сайта.
 5. Промоционален уеб сайт –фокусиран е върху конкретен бранд или продукт и обикновено се използва в рамките на конкретна рекламна кампания. Има случаи, в които промоционалния уеб сайт се използва като представителен за конкретния бранд/продукт. Разновидности на промоционалният уеб сайт са:
  1. Ландинг страница – използва се при онлайн кампании. Водещите принципи са съгласуваност с кампанията, атрактивност, call-to-action и плитка структура
  2. Забавен рекламен сайт – използва се за повишаване на познаваемостта на бранда/продукта, като част от рекламна кампания или за създаване на имидж и подкрепа на социално значими каузи.
  3. c. Продуктов уеб сайт под формата на подсайт на основния корпоративен сайт

Бързото развитие на бранша както и на технологиите за изграждане на уеб сайтовете, позволява за конкретни цели да се създават уеб сайтове, които комбинират представени по-горе видове или да развият нов, специфичен вид. Важно е да се отбележи, че навлизането на онлайн системите за управление на бизнес (ERP) и преминаването към използване на услуги „в облака“, позволяват все по-лесна интеграция между фирмените процеси и корпоративните уеб сайтове.

На всички видове бизнес ли им трябва уеб сайт и трябва ли да си сравняваме уеб сайтовете?

Предполагаме, че всички очаквате да кажем – да, всички бизнеси трябва да имат уеб сайт J. Истината е, че има и такива, които наистина не се нуждаят от присъствие в уеб като продавачите на зеленчуци на пазарите или на сладолед от машина на улицата. Тогава за кой тип бизнес е важно да има уеб сайт?

Като начало от бизнес гледна точка това са индустриите, чиито основни клиенти са в интернет и търсят предлаганите продукти/услуги там. Това са и индустриите, чиито конкуренти са в интернет. Това са и индустриите, които искат да бъдат конкурентни и в употребата на нови комуникационни канали (интернет). Това са и индустриите, които искат да оптимизират процесите си на работа. Използвайки дигиталната комуникация с контрагенти и партньори, те подобряват своите бизнес процеси и ги оптимизират. Присъствието в уеб увеличава видимостта на всяка една индустрия.

След като е изяснена необходимостта от създаване на уеб сайт, е важно да се поставят конкретни бизнес цели пред дизайна и разработката. Целите зависят от бизнеса, от целевите групи, от бизнес модела на компанията и редица други фактори. Добре поставените бизнес цели на уеб сайта са предпоставка за неговата ефективност.

Сравняването на уеб сайтове от интернет потребителите се осъществява на база ползваемост и функционалност в контекста на конкретния бранш и в контекста на тенденциите в разработването на сайтовете. С развитието на уеб сайтовете се развиват и навиците на потребителите. Основната причина уеб сайтовете да остаряват толкова бързо е скоростта на развитие на технологиите за разработването им. Това, че един сайт е на 3,4 или 5 години и вече е остарял, не означава, че е разработен лошо. Това означава, че технологиите са се развили и структурата и визията на този сайт вече не е актуална и потребителите го намират за по-малко атрактивен и ползваем.

С бързият темп на развитие на социалните медии и непрекъснатите нововъведения, които те предлагат в технологично отношение, потребителите стават все по-взискателни и към уеб сайтовете и очакват там да намерят функционалностите и структурните решения, с които вече са свикнали.

В заключение може да се обобщи, че уеб сайтът е основен комуникационен инструмент за бизнеса към днешна дата основно поради предимствата на медията (интернет), в която е разположен. Той трябва да бъде изграждан спрямо бизнес целите и целевите групи на компанията, както и в съгласуваност с тенденциите в уеб разработването и дизайна. Важно е зад цялостното онлайн присъствие на компанията/бранда/продукта да стои прецизно изградена стратегия и различните онлайн дейностите да се планират като един общ проект, за да има последователност на посланията.

Свържете се с Калипърс, за да изградим вашата качествена цялостна онлайн стратегия и вашия успешен уеб сайт: office@calipers.bg

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: