Маркетинг
10.04.2012
Кои са добрите практики за рекламите във Facebook?

От началото на 2012 година настъпиха значителни промени във Facebook и се наложиха нови начини на комуникация в социалната медиа. Освен промените по дизайна, структурата и функционалността на личните профили, към версията Timeline преминаха групите и фирмените страници. Настъпиха промени при видовете реклама, като вече освен спонсорираните истории може да се използва и конкретен пост като реклама.
Как рекламодателите се възползват от възможностите на Facebook за реклама?

Компанията Social Fresh, която е партньор на Facebook, проведе проучване за навиците на рекламодателите при рекламата във Facebook. Това проучване е проведено сред 347 рекламодатели във Facebook в периода 16 февруари – 2 март 2012г. Проучването е разделено на теми – поставени цели пред рекламата, таргетиране, мениджмънт и избор на реклами и различия при резултатите от кампании, управлявани от агенции и при такива неуправлявани от агенции.

От четирите основни цели, използвани като водещи за стартиране на Facebook реклама, най-често срещаната е изграждане на познаваемост, следвана от увеличаване на аудиторията, стимулиране на конверсии. Като основна цел най-рядко се залага създаването на ангажираност с бранда.

От възможностите за таргетиране рекламодателите, участвали в проучването, най често използват възрастта, държавата и конкретен интерес. Най-малък процент включват таргетиране по ЗИП, работно място и обвързаност.

Най-често рекламодателите тестват и променят криейтива на рекламите. Също така експериментират и променят заложеното таргетиране на рекламите. Едва 35% от рекламодателите, взели участие в проучването редактират и експериментират с ландинг страницата. Тридесет и четири (34%) от анкетираните не правят тестове като пускат само една реклама.

В препоръките си за управление на кампаниите Facebook препоръчва често да се правят промени по рекламите, за да запазят атрактивността си. Но колко е често да е това? Тридесет и един (31%) от участниците в проучването правят корекции по рекламите си до 4-тия ден след пускането им. Тридесет и седем (37%) правят това в рамките на първите две седмици. Според данни на Webtrends средностатистически най-високият CTR рекламите си достигат в рамките на първите 72 часа. Ето защо, от компанията препоръчват да се правят корекции по рекламите 2-3 пъти в седмицата.

Интересно е да се отбележи, че 55% от участниците в проучването не използват спонсорирани истории, докато новите формати, които разработват от Facebook са основани именно на спонсорираните истории.

Седемдесет (70%) от респондентите в проучването са отбелязали, че не използват услугите на агенция, за рекламите във Facebook. От данните получени при изследването става ясно, че тези участници не получават максималните възможни ползи от рекламите си. Рекламодателите, използващи агенция, която да управлява Facebook кампанията им плащат средно с 5 цента по-малко CPC и получават с 0.05% CTR, в сравнение с 0.04% при тези, които не използват агенция.

Използването на Facebook като канал за комуникиране може да бъде както много успешно, така и да не оправдае, вложените инвестиции. Важно е управлението на присъствието и рекламите в социалната мрежа да е съобразено с правилата и променящите се условия.

Свържете се с Калипърс, за да изградим успешна концепция за комуникацията на компанията ви в социалните медии:office@calipers.bg

Източник: http://www.insidefacebook.com/2012/04/04/survey-suggests-facebook-advertising-benchmarks-0-80-cpc-0-014-percent-ctr/

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: