Маркетинг
16.08.2011
Фирмените групи в LinkedIn – социалната мрежа за професионалистите

LinkedIn е мощна платформа, която ако бъде използвана с ясна стратегия, би могла да бъде ефективен допълнителен комуникационен канал за бизнеса. Професионалната социална мрежа LinkedIn стартира през 2003 година – една година преди най-популярната социална мрежа Facebook. LinkedIn е фокусирана около професионалните интереси на потребителите си. Потребителският профил съдържа информация за образование, професионален опит и интересите.

Една от най-използваните функционалности на LinkedIn е фирмената група, която ние в Калипърс използваме както за комуникация на нашия бранд, така и като част от маркетинговия пакет, която предлагаме на клиентите си. Функционалността фирмена група е подобна на фирмените страници във Facebook, по отношение на основната си функция – платформа за бизнес комуникация, изграждане и поддържане на добър имидж на бранда. От друга страна групите в LinkedIn предоставят възможност за организиране на суб-общества, обединени от общи интереси,  в рамките на социалната мрежа. Споделянето на информация, започването и участването в дискусии, са основните дейности в групите.

Фирмените групи в LinkedIn са все още рядко използвани от бизнеса в България и трудно се намира информация и съвети за оптималната им употреба. По света LinkedIn групите подпомагат бизнес комуникацията, откриването на нови обещаващи кадри/респективно на ново работно място/, обсъждането на новите тенденции и проблемите по браншове, изграждането на мрежа от професионалисти в интересуващите ни сфери и дори реализирането на нови „лийдове“. (връзка с потенциални клиенти, които са проявили интерес към продуктите/услугите на компанията).

Какво трябва да знаем за групите в LinkedIn и кои са първите стъпки за изграждането на ефективни такива?

Първата стъпка при изграждане на група в LinkedIn е избора на име. Според политиката на компанията, името на всяка група трябва да е уникално, като не сепозволяват повторения. От стратегичаска гледна точка е добре да се направи проучване дали картинката, която искате да сложите като лого на групата не е използвана вече. От една страна, LinkedIn не разрешава използване на лога, чията запазена марка не принадлежи на собственика на групата. От друга страна, за имиджа на бранда е важно логото на групата да бъде уникално и чрез него компанията да е разпознаваема.

Следващата стъпка е определяне вида на групата и подготовка на два описателни текста – кратко описание, което излиза при търсене в директорията на групите и подробно описание, което се вижда в профила на групата. Към информацията за групата се добавя и уеб адрес, като по този начин групата става източник на трафик към корпоративния уеб сайт или блог.

Следващата стъпка е да се вземе решение дали групата ще е отворена или затворена. Отворена е група, към която присъединяването става автоматично, затворена е тази, в която членството изисква одобрение от администратора.

Към момента LinkedIn не е преведен на български език и поради тази причина не може за групата да се избере български език като водещ. От друга страна LinkedIn позволява териториално позициониране на групите по държави, като тук може да бъде избрана България.

След като фирмената група в LinkedIn е създадена, е много важно тя да бъде управлявана професионално. Ето няколко препоръки:

-       Информацията, която се публикува трябва да бъде коректна, достоверна и неподвеждаща. Анонимността в онлайн комуникацията, позволява „украсяване“ на истината или споделяне на неточна информация, което води до негативни последици за репутацията на фирмената група.

-       Членовете на групата са личности с интереси и ценности, които искат да споделят в мрежата си от познати. Фирмената група предоставя възможност за такава изява на членовете на групата. Не бива да се забравя, че фирмената група в LinkedIn не е фирмен сайт на компанията, а място за дискусия и споделяне. Улесняването на изявата на членовете на групата в рамките на фирмената група, LinkedIn и дори извън социалната мрежа, е важен фактор за успеха й.

-       Добавянето на RSS от фирмения блог или релевантни източници към групата, може да я превърне в предпочитан канал за информация за членовете й. Допълнителен бонус е и добавяне на RSS от фирмения блог е още един допълнителен източник на трафик.

Фирмените групи имат функционалност за създаване на анкета сред членовете. По този начин се създава усещане за общност и за общо управление на групата. Членовете на всяко суб-общество повишават груповата си лоялност и принадлежност, когато чувстват, че са значими за групата.

Фирмената група в LinkedIn е много важен комуникационен канал за малкия и среден бизнес, който иска да се развива и разраства. Присъствиено на брандовете в професионалната социална мрежа е ключово за изграждане и поддържане на имидж на стабилна и просперираща марка. Обмяната на идеи и решения, комуникирането на промоции и продукти чрез LinkedIn, се развива в целия свят с големи темпове. В България тази тенденция е по-слаба, но и тук се наблюдава разтеж.

Според официалната статистика потребителите на LinkedIn са достигнали 115,8 милиона през второто тримесечие на 2011 година, което е 61% увеличение, спрямо същия период за 2010г. Уникалните посетители на месец за същия период са достигнали 81,8 милиона, което е увеличение с 83%. (http://investors.linkedin.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=596921)

Очаквайте представяне и на другите функционалности на професионалната социална мрежа LinkedIn – управление на лични и фирмени профили, събития, приложения и платформата за промоции и реклами.

Свържете се с Калипърс, за да изградим успешна концепция за комуникацията на компанията ви в социалните медии: office@calipers.bg

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: