Маркетинг
15.06.2011
Определяне и планиране на бюджет в AdWords

При планирането на всяка кампания стоят въпросите за определянето на общия бюджет, разпределянето му по дни, както и отчитането на постигнатите резултати.
Планирането на AdWords рекламна кампания преминава през всички основни стъпки за една онлайн кампания. В тази статия ще се спрем върху стъпките и спецификите на бюджетното планиране за рекламни кампании в AdWords.


Планирането на бюджет за кампания в AdWords започва от максималната сума, която компанията може да отдели от фирмения си бюджет за кампанията. Друг фактор, който е важно да се отчете е рентабилният дневен бюджет. Рентабилният дневен бюджет очертава границите, в които кампанията ще има положителен ефект за бизнеса на компанията – най-ниският бюджет, при който ще има ефект от кампанията и най-високият – след който ще се получи пренасищане. Друга информация, която дава рентабилният дневен бюджет е за очакваните резултати при различен дневен бюджет.

Следващата стъпка зависи от поставените цели и задачи пред кампанията. При предварително зададена продължителност на капманията, общият бюджет се разделя на дните, през които кампанията ще е активна и по този начин получаваме дневния бюджет. Ако нямаме предварително определена продължителност – избираме дневен бюджет в рамките на рентабилния дневен бюджет в зависимост от целите на кампанията и финансовите възможности на рекламодателя.

След като вече има определен дневен бюджет, се изготвя анализ за конкуренцията и за търсенето на избраните ключови думи през последната една година. Този анализ дава реална картина за пазара, от която правим изводи каква максимална цена на клик да заложим за всяка дума.
Максималната цена на клик представлява максималната сума, която рекламодателят е склонен да плати за клик за съответната дума. Тя може да се определи за всяка дума по отделно или за ад група. Максималната цена на клик е един от факторите, които определят мястото на което ще се показват рекламите на компанията. Колкото е по-висока цената, толкова е по-висока и позицията. При правилно управление на кампанията и средна или ниска конкуренция, цената на клик може да се намали в последствие без това да повлияе на позицията на рекламите.

При рекламата в Google AdWords има и друга специфика при формирането на бюджета. От една страна може да се таргетират различни държави и дори цели континенти, но ако искаме да рекламираме на пазари с различни езици, за всеки език трябва да се обособят различни кампании в AdWords и да се настроят отделни дневни бюджети. В зависимост от конкуренцията и значението за компанията на всяки от езиците, общия дневен бюджет може да бъде разделен в различни съотношения.

Всичко написано горе, са отнася до кампании, които са планирани и настроени на принципа цена на клик (PPC).

Свържете се с Калипърс, за да изградим успешна концепция за комуникацията на компанията ви в Google AdWords: office@calipers.bg

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: