Дизайн
01.11.2010
Как създаваме уеб сайтове в Калипърс

В тази статия ще опиша основните етапи, през които минава изработката на един уеб сайт в Калипърс. Ще разгледаме хипотезата, в която клиентът си прави нов сайт :).

Запознаване с клиента
На първата среща се запознаваме с нашия клиент. Едно от най-важните неща, които имаме за цел да научим е кои са неговите продукти и услуги, какво е тяхното пазарно минало, къде са позиционирани в момента от гледна точка на конкуренти, пазарен дял, корпоративно развитие.

I. Предварителни дейноститук включваме всички дейности, които ни помагат да създадем качествено предложение за изработка на уеб сайта.

1.1. Дефиниране на Цели и целеви групи (общи и контекстни за сайта)
Идва ред да се запознаем и основните цели на нашия клиент. Каква е неговата визия за бизнес развитие на компанията, кои са ценностите на компанията, какво е постигнато и какво иска още да постигне на пазара, към какъв пазарен дял е ориентиран и най-вече кое го е мотивирало да се заеме с изработка на уеб сайт на компанията си. Успоредно с това, се запознаваме с целевите групи. Дефиринцираме ги на основни и второстепенни.

В резюме научаваме кои са: бизнес и маркетинг целите, целевите групи, мисия, визия и ценности, конкурентите предимства, конкурентите, слабите и силни страни. Запознаваме се и с идентичността на компанията.

1.2. Проучване на конкуренцията и анализ на пазара

Когато дадена компания осъзнае необходимостта, че има нужда от уеб сайт, тя често идва с предварителна визия за това какво да се съдържа в него като информация. Това, с което се заема маркетинг отделът ни е проучване на конкуренцията (онлайн представяне, офлайн активности, продукти и услуги, грешки, силни и слаби страни). Проучването на конкуренцията е важен етап, събраната от него информация ни улеснява да придобием по-добра представа за пазарната позиция и поведение на клиента ни.

3. Проектиране на сайта
Изработката на всеки един комуникационен инструмент е предшестван от изработка на Маркетинг стратегия. Ако клиентът ни вече има такава, то ние я следваме, допълваме и развиваме. Ако я няма, това е базовия етап от взаимната ни работа – да разработим Маркетинг стратегия за комуникация на компанията, продуктите и услугите му. Възможно е и клиентът ни да желае изработка само на уеб сайт, тогава се фокусираме само върху това.

Често предварителните срещи с клиента са повече от една. В процеса на предварителните дейности и проектиране на уеб сайта, имаме нужда от допълнителна информация, появяват се редица отворени въпроси, които изискват работни срещи и дискусии. По време на тях, често се генерират уникални идеи и посоки на изграждане на бъдещия уеб сайт. Опознаването на бранда на нашия клиент, е от ключово значение за изграждане на адекватно и вярно предложение от наша страна.

Събирайки и анализирай информация за бранда и вземайки предвид какво нашия клиент би искал да се съдържа в уеб сайта, ние изграждаме заданието за сайта. То включва:
-       информационната структура на сайта – това е смислова и приоритетна подредба на съдържанието. Информационната структура на уеб сайта включва описание на съдържанието, групирано по приоритетно подредени смислови части/рубрики (Пример: Продукти, Услуги, Корпоративна информация, Полезно, Актуално, Регистрация/профил и т.н.). Всяка част/рубрика съдържа описание на основните секции и подсекции в нея. Секция е всяко уникално URL, което е част от информационната структура. Съдържанието на всяка секция определя нейната структура и функционалности. Ето защо, подробното описание на всеки основен темплейт е от ключово значение за бъдещата разработка на сайта и качество на крайния продукт.
-       описание на всички основни темплейти
-       бизнес логика
-       функционалности
-       блокове
-       технология на изграждане
-       езикови версии
-       интеграция на готови приложения (ако се планират подобни).

В изграждането на Заданието и описание на съдържание на уеб сайта, включваме части, отделни секции, функционалности, които в резултат на предварителните дейности екипът ни е преценил, че трябва да се съдържат...

4. Одобряване на Задание за сайта
След като си „стиснем ръцете“ върху Заданието за сайта, вече можем да уточним и нужното съдържание за него. Подготовката и организирането на съдържанието е една от най-тежките задачи на клиентите ни :). Екипът ни от copywriter-и е насреща! Ще създадем съдържанието за вашия бъдещ уеб сайт, съобразено с корпоративната политика и ценности. От гледна точка на ползваемост и оптимизация за търсещи машини (SEO), качественото съдържание има ключово значение за сайта. Днес уеб сайтът е основен комуникационен инструмент. Това предполага да съдържа важна, ценна, богата информация за бранда, на който е посветен.

II. Изработка на сайтатова е вторият основен етап. В него включваме под етапите от същинската изработка на сайта.

1. Разработка на дизайн (графична концепция)

Стигнахме до най-деликатния етап – създаването на графичната концепция за сайта… При създаването на дизайна за сайта, криейтив и маркетинг отдела ни се съобразяват с няколко основни условия: идентичността на бранда (лого, слоган, шрифтове, цветове, корпоративен стил, logo book, мисия, визия, ценности, име на домейн на сайта), цели и целеви групи, конкуренти, приоритети – кое искаме да покажем на преден план, на кое искаме да акцентираме, функционалности, които ще съдържа сайта, технология, с която ще бъде изграден, съдържание, послания. Тук разработваме дизайн на начална страница и няколко от най-важните вътрешни темплейти на сайта.

2. Софтуерна разработка на уеб сайта
Това е най-продължителния етап от създаването на уеб сайта.  Първо разработваме Content Management System (CMS, Система за управление на съдържанието – текстове, картинки, продажби, SEO и др.).
Използваме собствена система за това - Calipers CMS. Calipers CMS е система за управление на съдържанието (текстове, картинки, мултимедия) в динамичните уеб сайтове. Предназначена е за хората, които се грижат за уеб сайт и им позволява да работят по различни части на съдържанието му.

Calipers CMS е базирана на платформата Elements, разработка на Ладжър (повече за Уеб базирана платформа Elements, прочетете тук). Calipers CMS дава възможност за лесна и удобна поддръжка на съдържанието в сайта. Достъпът до нея става чрез потребителско име и парола, разположена е на отделен URL адрес на сайта, достъпен само за неговия административен екип.

Работата с Calipers CMS не изисква специални компютърни умения и след кратко обучение за работа с нея, всеки администратор на сайта може да:
-       добавя и редактира съдържание
-       качва/скрива/показва/изтрива снимки и мултимедия
-       създава секции и подсекции
-       редактира имена на секции
-       редактира URL на секции
-       добавя допълнителни администратори в сайта
-       задава техни права за достъп и ползване
-       показва/скрива допълнителни блокове в темплейтите на сайта, както и регулира връзките в тях
-       създава хоризонтални текстови връзки в сайта
-       и т.н.

Calipers CMS използва WYSIWYG Editor (What You See Is What You Get) – инструмента, чрез който визуално се оформя текстовото съдържание в уеб сайта.

По време на софтуерната разработка на сайта програмисти и дизайнери създават публичната му част -  това, което вижда потребителя. Извършваме редица тестове за ползваемост и качество, въвеждаме и форматираме съдържанието, минаваме няколко етапа на качествен контрол. Често правим промени по отделни темплейти и функционалности в тях, в резултат на полученото цяло съдържание.

Ако сайтът има повече от една езикови версии, то създаваме и тях.

3. Въвеждане на съдържанието
Подготовката, въвеждането и форматирането на базовото съдържание, с което ще стартира уеб сайта е важен и отговорен етап. Много често съдържанието, което получим от клиента ни, променя сайта – изисква създаване на нови секции, функционалности, блокове, дори води до корекции в дизайна. Уникалното и качествено съдържание е водещо предимство за един уеб сайт. Когато оптимизираме сайта за търсещи машини (SEO), ние даваме специални препоръки на клиента ни как да го напише, форматира, както и как да се грижи за него в бъдеще.

4. Интеграция на готови приложения
Голяма част от сайтовете, които разработваме, включват интеграция на готови приложения. Това могат да бъдат: банер система (OpenX), чат система, форум (php BB), различни системи за онлайн разплащане и др… в зависимост от целите. Задължително в сайта интегрираме и Google Analytics.

5. Качествен контрол на сайта
Ключов етап в разработката на сайта! Качественият контрол включва преглед на това дали е изпълнено заданието, дали работят всички функционалности, тестване на сайта от гледна точка на ползваемост за потребителя и различните версии на браузърите. Етапът на качествен контрол почти винаги носи след себе си корекции в посока подобряване и развиване на сайта. Тестването „на живо“ дава възможност за реален поглед върху сайта и възможност за подобрения и развитие. Обичаме този етап :) - тук можем да надграждаме на воля сайта!

6. Провеждане на обучение за работа с Calipers CMS
След като разработим сайта и го инсталираме на тестов хостинг сървър, каним екипа на клиента ни при нас, за да проведем обучение за работа с административната част на сайта Calipers CMS. След обучението предоставяме електронна версия на Ръководство за работа с Calipers CMS. А, екипът ни по поддръжка и развитие на сайтовете, в бъдеще ще  бъде на разположение за съдействие  консултации (виж: extranet.calipers.bg).7. Инсталация и настройка на уеб сайта на хостващия сървър на клиента
Инсталацията и настройката на сайта на официалния хостинг сървър е финален етап преди пускане. Тук отново тестваме и преглеждаме сайта. Настройваме отделните форми в сайта да изпращат имейли до имейл адреси на клиента ни, проверяваме за грешки и несъответствия или неработещи функционалности.

8. Сайтът е Онлайн!
Нашият клиент е вече“видим” в Интернет. Работата по сайта обаче не спира до тук :)!.

9. Финално доусъвършенстване
Финалното доусъвършенстване е много важно за качеството на сайта. Той е онлайн, работи, посещава се… ние продължаваме да правим подобрения и развитие по него. Много често се появяват и виждат нередности точно на „работещия уеб сайт“. Ето защо, тук правим корекции както по дизайна, съдържанието, разработката, разбира се съпътствани от постоянен качествен контрол.

10. Поддръжка и развитие на сайта
Днес наличието на уеб сайт не е достатъчно условие за неговия успех. Интернет като медиа е толкова динамична, че изисква всички работещи в нея продукти да се поддържат и развиват ежедневно.

Успешният уеб сайт е работещия уеб сайт. А, работещия уеб сайт е този, който е създаден качествено и качествено и активно се поддържа и развива. Поддръжката и развитие включва от една страна актуализация на съдържанието и от друга създаване на нови части, секции и под секции, нови функционалности, допълнителни езикови версии, интеграция на нови приложения и т.н. и т.н.

Това, което следва от тук нататък е изграждане на стратегия за онлайн комуникация. Тя включва: онлайн маркетинг и интернет реклама. За тях ще можете да прочете в следващите ни статии. Очаквайте ги скоро.

Свържете се с нас, за да изградим вашия уеб сайт и създадем стратегия за онлайн комуникация на бранда ви в Интернет: office@calipers.bg

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: