Маркетинг
22.08.2010
Вирусен маркетинг (Viral marketing) – що за „чудо“ е това

Онлайн маркетингът дава богати възможности за комуникация на бизнеса. Комуникационните канали, които използва са не само много и разнообразни, но най-вече ефективни. Това е и едно от основните предимства на интернет маркетинга – високо ефективен и измерим. Сред многобройните му разновидности, последните години сериозно място си извоюва така нареченият „вирусен маркетинг“.

Какво представлява „вирусният маркетинг“ и как работи, какви са неговите предимства и недостатъци?

Имаме чудесен уеб сайт, страхотна нова функционалност, нов продукт или услуга, кампания за нещо, което искаме да достигне до всички – искаме да популяризираме бизнеса или продукта си... Един от начините да направим това е чрез вирусен маркетинг и реклама, част от нашата „скрита“  или явна кампания.

Вирусният маркетинг използва механизма на безплатно разпространение на информацията от интернет потребителите, и то доброволно. Споделяме линк, материал, въпрос, игра, мнение, клип и др. в Интернет, и оставяме потребителите сами да го разпространяват помежду си. По този начин те изграждат така наречената познаваемост (brand awareness) на нашия продукт, услуга, или кауза. Разпространението става между познати и приятели, тези на които всеки има доверие и смята, че информацията която му изпращат, е важна, интересна или полезна.

От тази гледна точка, инвестицията във вирусните кампании е една от най-ниско бюджетните. На практика за тях не се инвестира в реклама, тъй като те се рекламират „безплатно, като се препредават от „уста на уста“ в Интернет (Word of mouth). Какво по-добре от това, да създадеш продукт или услуга, който потребителите сами да рекламират и популяризират!

Често сме свидетели на вирусни кампании, зад които не стои конкретна търсена цел. Но, скоростта и ефекта от разпространението на информацията, ги превръща в много добър резултат за първоизточника или марката, която комуникират.

Целенасочените вирусни кампании днес, са добре обмислени и планирани. Един от основните комуникационни канали, които ползват са социалните мрежи, форумите, блоговете, местата за коментари в онлайн медиите – там, където хората най-активно споделят по между си.

Благоприятно условие за успешната вирусна кампания е потребителите да стигнат до „крайна цел“ – сайт, ландинг страница, блог, приложение, група или профил в социална медия. Така осигуряваме трафик, потенциални клиенти, привърженици, последователи – обвързваме ги с марката.

Независимо, че думата „вирусен“ се асоциира с недотам положително усещане, то в контекста на вирусния маркетинг, тя има изцяло позитивно звучене.

Въпреки всички тези предимства, вирусният маркетинг има и своите недостатъци. Основното, което не може да бъде контролирано при него е самият той. Тъй като потребителите доброволно разпространяват информацията, ние не можем да контролираме тяхното „позитивно“ отношение през цялото време. Въпреки това, дори и в случаите на моментна недоброжелателност (ако има подобна), това също може да бъде коз за ефективна реклама. Всички знаем, агресивните, компромативни и шокиращи реклами и новини, всъщност колко силно рекламират субекта, за който се отнасят.

И като заключение, бих могла да обобщя, че вирусният маркетинг смело стана частица от маркетинг микса, в частта на четвъртото „P = promotion (communication)” и е комункационен инструмент, от който може да се възползва всеки бизнес.

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: