Маркетинг
08.03.2010
Планиране на онлайн кампания

Безспорен е факта, че днес Интернет и възможностите, които предоставя за реклама, са едни от най-ефективните за всички, които искат да промотират нови продукти и/или услуги, да достигна нови пазари, да станат „видими” за потребителите си.
След като сте разбрали или осъзнали, че е добре да изпробвате възможностите на интернет каналите, идва време за планиране на вашата кампания.
Кои са първите стъпки, които Калипърс прави при планиране и настройка на една онлайн рекламна кампания.
Дефиниране на целите на кампанията: реклама на нов продукт или услуга, реклама на съществуващ продукт или услуга, достигане до нови пазарни ниши, препозициониране на бранда, привличане на нови потребители и потенциални клиенти и т.н.
Дефиниране на основните целеви групи на кампанията: това е един от най-важните анализи, а именно: Кой искаме да достигнем, кой потребител е най-важен за нас? В зависимост от продукта и индустрията, в която той се намира, дефинираме поднивата на целевите групи: пол, възраст, местонахождение, ориентация, образование, интереси, статут в обществото, доходи и т.н.

Знаейки целите и целевите групи на онлайн кампанията, избираме подходящите онлайн канали за комуникация. Разнообразието им е огромно: промо сайтове, landing pages, splash screens, имейл съобщения (бюлетини), комуникация през социални мрежи, форуми и блогове, онлайн игри, анкети и много други.

Изборът на онлайн канал в повечето случаи не е един. Потребителите трябва да бъдат комуникирани успоредно по няколко онлайн канала. Основно условие е идентичността на рекламните да бъде наследена във всички форми на комуникация. Кликайки на рекламата, потребителите очакват да отидат на страница (Landing page) или Промо сайт, който съдържа обобщена и по-богата информация, която подплатява рекламните послания и едно от най-важните условия, съдържанието там да съдържа мотив, който да ги накара да извършат действие: покупка, поръчка, запитване, заявка за поръчка или връзка към онлайн продуктов каталог.

Имаме целите, целевите групи, избрали сме най-ефективните според нас онлайн канали и съответно подбрали подходящите онлайн инструменти: банери, текстова реклама, писане на статии по форуми и блогове, видео и други.
Това, което следва, е да планираме във времето кампанията, нейната продължителност, период, етапи, паузи (ако концепцията за онлайн кампанията ги предполага).
Важно условие за успешността на онлайн кампанията, е криейтива. Дали визуалната и интерактивна комуникация с потребителите, ще подпомогне познаваемостта на бранда (brand awareness), дали ще предадем достатъчно ясно и разбираемо посланието и най-вече дали посланието ни и визията, ще провокира потребителят да кликне на рекламата, както и да извърши действие, което ще го направи сега или след време клиент на рекламирания бранд.
Успоредно с криейтива, отделяме голямо внимание на посланието, т.н. wording. Посланията трябва да бъдат ясни, кратки, позитивни, мотивиращи, разбираеми :).

С ясна концептуализация, която включва: дефинирани цели, целеви групи, добре подбрани онлайн канали, уникална визия (криейтив), ползваеми послания (copywriting), прекрасен промо сайт, банери, текстови реклами или бюлетини, с добре планирана във времето кампания, можем да бъде уверени, че ще достигнем по възможно най-добрия начин потребителите и ще им въздействаме ефективно за постигане на целите на кампанията ни.

Свържете се с нас, за да планираме и реализираме вашата онлайн рекламна кампания: office@calipers.bg

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: