Новости
02.12.2009
Класацията SEE TOP 100 на АИИ Дейта Процесинг е онлайн

Излезе тазгодишното издание на Класацията SEE TOP 100. Успоредно с разработката на графичния дизайн на печатната книжка на
класацията, разработихме и онлайн версията й. Уеб сайтът http://top100.seenews.com/ включва основните части на книжката:
Класацията ТОP 100, TOP 50 Banks, TOP 50 Per Capita, SEE Industries, SEE Corporate Management, Best Employers, In interviews, Local Colour,
Country Profiles.

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: