Маркетинг
20.07.2009
Онлайн маркетинг кампания на Висше Училище по Застраховане и Финанси „Прием 2009 – Инвестирай в успешно образование”
Калипърс разработи и реализира Онлайн Маркетинг кампанията на Висше Училище по Застраховане и Финанси за „Прием 2009 – Инвестирай в успешно образование”. Цялостното онлайн маркетингово решение включва изработка на Промоционален уеб сайт (http://priem2009.vuzf.bg/ ), пакет рекламни банери (http://calipers.bg/VUZFbanners/), текстова реклама, медиа планиране, медиа купуване и медиа управление и отчетност. Продължителността на кампанията е в рамките на два календарни месеца, комбинирана с офлайн активностите на ВУЗФ по повод Прием 2009 – семинари, изложения, панаири за образование. За да бъдат достигнати основните целеви групи на Онлайн кампанията: кандидат-студенти и родители от България, Македония и Турция, Калипърс разработи отделни рекламни послания за всяка от тях. Онлайн рекламната кампания протича в таргетирани уеб сайтове и портали, социални мрежи (Atol.bg, Facebook, Data.bg. Pomagalo.bg и други, както и в Adwords. Маркетинговата концепция на Кампанията включва рекламни послания на трите езика, за всяка от целевите аудитории. Всички рекламни канали на онлайн кампанията водят потребителят в Промоционалния уеб сайт, където може да получи информация за условията за Прием 2009 във Висше Училище по Застраховане и Финанси.

Вашата оценка:

Достигнат рейтинг: / 5. Гласувания: