Дизайн

Някъде, някога, някой бе изказал мисълта, че добрият дизайн е този, от който няма какво повече да се премахне… Да, така е!

1 2 3