Определяне и планиране на бюджет в AdWords

При планирането на всяка кампания стоят въпросите за определянето на общия бюджет, разпределянето му по дни, както и отчитането на постигнатите резултати.
Планирането на AdWords рекламна кампания преминава през всички основни стъпки за една онлайн кампания. В тази статия ще се спрем върху стъпките и спецификите на бюджетното планиране за рекламни кампании в AdWords.

( още…)

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress