Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Определяне и планиране на бюджет в AdWords

При планирането на всяка кампания стоят въпросите за определянето на общия бюджет, разпределянето му по дни, както и отчитането на постигнатите резултати. Планирането на AdWords рекламна кампания преминава през всички основни стъпки за една онлайн кампания. В тази статия ще се спрем върху стъпките и спецификите на бюджетното планиране за рекламни кампании в AdWords.

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress