Представяне в социални медии

Нови комуникационни канали с добавена стойност.

Използвайте новите комуникационни канали, за да увеличите възможностите за достигане до вашите клиенти.

Социалните медии са високо ефективен нов канал за общуване с потребителите. Основното тяхно конкурентно предимство – масово присъствие и свобода на комуникация, е предпоставка за широката им употреба и сериозното участие в маркетинг активностите на бизнеса днес.

Представянето в социалните медии може да бъде реализирано по различни начини, в зависимост от тематиката и възможности на самата социална медиа.  В общия случай за това е нужно създаване на профил. Но, процесът на присъствие не приключва само с това. В зависимост от целите и аудиторията, Калипърс разработва и интегрира специални приложения, табове и други разработки, които допълват и подпомагат целите на маркетинга.

Присъствието в социалните медии има редица предимства:

 • Увеличава познаваемостта на марката (brand awareness)
 • Създава нов комуникационен канал на продуктите и услугите
 • Предоставя възможност за привличане и обособяване на „почитатели“ на компанията
 • Дава чудесна възможност за диалог с потребителите и обратна връзка
 • Средство за бърза и лесна комуникация и много други.

Процес и Услуги:

 • Регистрация
 • Настройка
 • Въвеждане на първоначално съдържание
 • Имплементация
 • Обучение

Видове:

 • Facebook страница
 • Facebook приложения
 • Facebook табове
 • LinkedIn страница
 • LinkedIn група
 • Twitter профил
 • Svejo.net профил
 • YouTube канал/профил
 • FourSquare профил

Референции:

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress