Имейл маркетинг

Директен маркетинг, който използва електронната поща за изпращане на рекламни послания.

Бъдете в мигновен контакт с настоящите си клиенти и достигнете до нови, чрез употребата на имейл маркетинга в комуникационния микс

Имейл маркетингът е чудесно средство за затвърждаване на доверието към компанията, чрез периодично разпращане на рекламни послания и информация до настоящите клиенти и контрагенти. Но, от друга страна като част от онлайн кампании за достигане до нови клиенти, той е много добро средство за едновременна връзка с голям брой потенциални такива.

Имейл маркетингът е вид директен маркетинг, при който се разпращат голям брой имейл съобщения с цел реклама, промоция и/или предоставяне на информация, която може да бъде текст, картинки, видео. В общия случай, тези имейл съобщения имат връзки към даден уеб сайт или ландинг страница.

Когато се използва с цел достигане до нови клиенти, имейл маркетингът доставя съобщение в електронните пощи на абонатите от мейлинг листа, известно като спам (нежелано имейл съобщение).

В повечето случаи имейл маркетингът е част от цялостна онлайн кампания. Според честотата на провеждане, тя може да бъде ежедневна, седмична, месечна или еднократна.

Някои от предимствата на имейл маркетинга са:

  • Бърз ефект
  • Достъпен за реализация
  • Възможност за таргетиране
  • Възможност за обратна връзка
  • Измерим
  • Средство за демонстриране на активност спрямо потребителите
  • Средство за изграждане на доверие на потребителите
Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress