Онлайн Маркетинг

Онлайн маркетингът ни позволява да бъдем иновативни и да създаваме повече от нов продукт за комуникация.

Онлайн маркетингът е наричан още наричан също така: дигитален маркетинг, е-маркетинг, интернет маркетинг, маркетинг в интернет

Онлайн маркетингът най-образно казано, е изграждане на комуникация на бранда в интернет пространството. Имаме продукт/услуга, личност, институция, компания, която комуникираме в Интернет, посредством различни комуникационни инструменти, в разнообразни онлайн канали и съответно реализираме познаваемост на марката, изграждаме имидж, печелим клиенти, трупаме поръчки, реализираме директна или индиректна печалба.

Някои от основните негови предимства са:

  • Ефективен
  • Измерим
  • Таргетиран
  • Достъпен
  • Лесен за промяна в движение
  • Носи бър ефект
  • Иновативен
  • Атрактивен

Видове Онлайн Маркетинг:

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress