Маркетинг стратегия

Пътната карта, която ще бъде следвана, за да бъдат реализирани комуникационните цели на компанията или продукта.

Чрез изграждане на маркетинг стратегия, ние ще очертаем визията на вашето онлайн присъствие и комуникация.

Маркетинг стратегията очертава „пътната карта“, която ще бъде следвана, за да бъдат реализирани комуникационните цели на организацията. Тя включва подходите и поведението, чрез които се изпълняват и реализират дейностите, комуникационните инструменти и средствата за постигане на целите.

Изработката на маркетинг стратегия може да бъде на компания, продукт, проект, личност, кампания… Тя е част от маркетинг плана на компанията, като в това число качественият й резултат е функция на бизнес плана.

Маркетинг стратегията включва изработка, изпълнение и управление.

Изработка – Калипърс изработва маркетинг стратегия, която включва: запознаване с бизнеса на клиента, проучване и анализ на конкуренцията, обща концепция, списък и архитектура на комуникационни инструменти, план за комуникация, план за действие, маркетинг измерители на стратегията (MPIs), бюджет и период на изпълнение.
Управление, корекции, актуализации и отчетност – Изпълнението на Маркетинг стратегията се съпътства от стриктно управление. Воденето на всеки един от етапите и проектите от нея, изисква контрол, анализ, корекции, актуализации, отчетност и пр. дейности, от които зависи качествения резултат.
С грижата на добрия търговец, КАЛИПЪРС ще управлява и изпълнява цялостната реализация на Маркетинг стратегията. Тук включваме следните основни дейности: управление на отделните проекти, корекции, актуализации и отчетност.

Референции:

Онлайн маркетинг стратегия 2009 – 2010 – Българска мрежа на Бизнес Ангелите (ББАН)

Онлайн маркетинг стратегия 2010 – 2011 – Ладжър

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress