LinkedIn реклама

Реклама в най-голямата социална мрежа за бизнес контакти.

Използвайте огромната професионална аудитория на LinkedIn, за да изградите своя облик в нея!

Рекламата в LinkedIn позволява достигане до кондензирана аудитория от професионалисти и хора, които търсят основно бизнес контакти.  Насочеността на рекламите по основни професионални критерии е предпоставка за изключително високата  й ефективност.

Рекламирането в LinkedIn e възможност за достигане директно до бизнес ориентирани потребители от всички професионални  области и от най-висок клас в професионалната йерархия. Рекламите се показват по критерии, които очертават професионалния профил на потребителите, за който LinkedIn се радва на висока достоверност и лоялност на споделената информацията от своите потребители.

Както всяка социална медиа така и тук локализираме рекламите си по географски критерии, които са още едно условие за ефективността от включването й в нашата онлайн кампания.

Процесът на изработка на LinkedIn реклама преминава през следните етапи:

  • Изработка на маркетинг, графична и текстова концепция
  • Настройка и таргетиране на кампанията
  • Медиа купуване
  • Управление, мониторинг, последващи корекции
  • Отчетност
Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress