Google AdWords Реклама

Бъдете откриваеми по ключовите думи за вашия бизнес в Google.

Текстова реклама в Google, която излиза в полето за платени връзки над резултатите от търсене и в дясно на тях. Привлича на клиенти и трафик към уеб сайта и мигновени резултати чрез платена реклама с партньорската програма на Google.

AdWords реклама може да бъде самостоятелна или част от цялостна онлайн кампания. Рекламните съобщения излизат като текстови карета в резултатите от търсене, когато потребителите търсят по ключови думи, които са важни за вас и са заложени като целеви в настройките на рекламата.

Калипърс включва AdWords рекламата в по-голямата част от онлайн кампаниите, които провежда поради изключително високата й ефективност.

Процесът на изработка на AdWords реклама преминава през следните етапи:

  • Изработка на маркетинг, графична и текстова концепция
  • Настройка и таргетиране на кампанията
  • Медиа купуване
  • Управление, мониторинг, последващи корекции
  • Отчетност
Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress