Facebook реклама

Популяризация в най-голямата социална медиа!

Използвайте тясното насочване във Facebook, за да достигнете повече потребители!

Рекламата във Facebook е високо таргетирана, лесна за проследяване и отчетност и на много достъпна като цена. Рекламирането във Facebook дава възможност за таргетиране на потребителите, които ще видят рекламата по демографски критерии, а не по ключови думи. Това от своя страна е страхотно предимство, тъй като демографските критерии за потребителите са основните, от които зависи ефективността на комуникацията.

Рекламните формати за текстови карета придружени от картинка. Създаването и настройката на Facebook реклама е лесно и бързо, а мигновено след пускане, рекламите започват да се излъчват в социалната медия.

Развитието на социалната медиа като платформа освен за комуникация, а и за реклама, предоставя редица допълнителни предимства за рекламирането в нея, които пък подпомагат цялостната комуникация на рекламирания продукт, услуга или компания.

Рекламата във Facebook може да бъде част от цялостна кампания или като самостоятелен проект.

Процесът на изработка на Facebook реклама преминава през следните етапи:

  • Изработка на маркетинг, графична и текстова концепция
  • Настройка и таргетиране на кампанията
  • Медиа купуване
  • Управление, мониторинг, последващи корекции
  • Отчетност
Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress