Текстова реклама

Реклама чрез текст, който съдържа връзка към вашата страница.

Рекламирайте чрез текстови карета, за да бъдете още по-достъпни!

Високо ефективен инструмент за достигане до аудиторията, който не натоварва визуално потребителите и често се възприема като част от новинарската информация в сайтовете.

Текстовата реклама е стандартен инструмент за реклама в Интернет, който наследява рекламата от печатните издания. Рекламата с текстови карета съдържа послание и линк към рекламирания сайт. Обикновено в края на посланието се поставя така нареченият Call-to-action елемента, който допълнително въздейства и засилва посланието.

Важно условие за текстовите карета е често да бъдат актуализирани като послания.

Някои от основните предимства на текстовата реклама са:

 • Бързина на зареждане на самата реклама
 • Достъпни като цена
 • Възприема се като част от информационния материал в сайта
 • Излиза в съдържанието на контекстни страници
 • Лесна е за актуализация и корекции

Процесът по изработка на текстовата реклама преминава през следните етапи: 

 • Маркетинг и текстова концепция
 • Медиа планиране
 • Изработка на карета
 • Медиа купуване
 • Управление, мониторинг, последващи корекции
 • Отчетност
Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress