Банер реклама

Реклама в Интернет чрез употреба на банери.

Привлечете вниманието и предизвикайте интерес и действие чрез атрактивни банер инструменти!

Банер рекламата дава възможност за атрактивна и интерактивна комуникация на продукта или услугата, които рекламираме, като може да включва в себе си текст, картинка, аудио и/или видео. Успешният банер подтиква към преминаване към уеб сайта или извършване на някакво действие.

Този вид реклама е част от цялостна онлайн кампания и все още предвид възможните комбинации от елементи в себе си, се очертава като най-комплексния комуникационен инструмент: чете се, движи се, може да издава и звук.

Ефективността на банер рекламата се измерва от броя показвания (импресии) и/или броя кликвания върху банерите, чрез така нареченият CTR.

Процесът по изработка на банер реклама преминава през следните етапи:

  • Маркетинг, графична и текстова концепция
  • Медиа планиране
  • Изработка на банери (тиражиране по езици и размери)
  • Медиа купуване
  • Управление, мониторинг, последващи корекции
  • Отчетност

Видове банери:

  • Флаш банери
  • Статични банери
  • Rich media банери
  • Видео банери
Референции:

http://calipers.bg/Banners/

Блогът на Калипърс е изграден върху WordPress